11 oktober 2021

2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

Personeelsbeleid

De werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in het onderwijs stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de PO-Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022.
Bron: AVS
Naar het artikel.