5 januari 2021

Subsidie Tel mee met Taal vanaf 1 januari 2021

Bekostiging

Op 1 januari 2021 start de aanvraagperiode van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.
Bron: AVS
Naar het artikel