16 mei 2022

Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

Nationaal Programma Onderwijs

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiƫle beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan hiervan wat afwijken, meldt OCW.
Bron: AVS
Naar het artikel.