Stichting Nutsscholen Breda

SNB is het schoolbestuur van de vijf Nutsbasisscholen in Breda.

Case

‘Ontwikkel voor vijf basisscholen eigen websites met een overkoepelende uitstraling, maar met ieder een eigen identiteit’

De websites van de vijf basisscholen van SNB waren verouderd en aan vernieuwing toe. Zo waren de websites niet responsive en was belangrijke informatie ver weggestopt. SNB vroeg om voor iedere school een aparte website te maken waaraan je wel duidelijk kon zien dat de school onderdeel is van SNB.

Resultaat

Elk van de vijf scholen heeft een unieke website met een eigen inrichting en uitstraling. Maar ze zijn wel ieder herkenbaar als onderdeel van SNB.

Deze sites zijn dankzij een gestructureerde aanpak in korte tijd gerealiseerd. We hebben de problemen van de oude websites aan het licht gebracht en vertaald naar oplossingen voor de nieuwe sites.