30 mei 2022

Experimenten ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ open voor aanmelding

Passend onderwijs en leerlingenzorg

Scholen kunnen tot en met 1 juli 2022 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Scholen kunnen alle leerlingen zo een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.