2 februari 2023

Kwaliteitswaaier biedt handvatten voor versterken begrijpend leesonderwijs

Onderwijsinhoud

Het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau tillen, dat is het doel van de kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen. De kwaliteitswaaier bestaat uit vier samenhangende kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en schoolbestuurders in het po en vo.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel