9 november 2021

Meer flexibiliteit voor kinderen met extra onderwijs- en zorgondersteuning

Passend onderwijs en leerlingenzorg

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie van onderwijs en zorg verbeteren. Om te kijken of kinderen die veel onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben vaker onderwijs kunnen volgen, komt er voor deze kinderen meer ruimte in de onderwijsregels. De flexibilisering is bedoeld voor kinderen die thuis zitten, die niet meer naar school hoeven omdat ze daar fysiek of mentaal niet toe in staat zijn en leerlingen die dreigen uit te vallen.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.