9 mei 2022

Minister maakt vaart met aanpak basisvaardigheden

Onderwijsinhoud

De herziening van het curriculum in het funderend onderwijs wordt zo opgeknipt dat de basisvaardigheden taal, rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap dit jaar al worden aangepakt. Dat blijkt uit een brief van minister Wiersma aan de Tweede Kamer. Tijdens het curriculumdebat van 6 april 2022 zegde minister Wiersma al toe om de mogelijkheid te verkennen om de herziening op te knippen en een versnelling aan te brengen voor taal en rekenen. In januari 2023 wordt gekeken of het proces op koers ligt. Dan worden de kerndoelen van andere leergebieden ook bijgesteld.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.