22 maart 2021

Nieuwe wetgeving vrijwillige ouderbijdrage

Management en bestuur

Per 1 augustus 2021 gaat een nieuwe wet in voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs.
Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel