24 april 2022

Onderwijsakkoord: loonkloof gedicht en extra’s voor schoolleiders

Bekostiging

Het salarisgebouw voor personeel in het primair onderwijs wordt gelijkgetrokken met collega’s in het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor een hoger salaris en dat maakt het aantrekkelijker om in het onderwijs te werken om zo de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook schoolleiders verdienen en krijgen meer waardering. “Het is fijn dat er wordt geïnvesteerd in onderwijspersoneel met eindelijk ook extra’s voor schoolleiders.
Bron: AVS
Naar het artikel.