16 januari 2023

PO-Raad en de vakbonden sluiten onderhandelaarsakkoord voor kop-cao 2023

Personeelsbeleid

Op 1 januari 2023 verliep de de CAO Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten 2018-2023, de zogenaamde kop-cao. Zoals in de kop-cao benoemd, verlengen sociale partners de in die cao gemaakte afspraken met een jaar. Net als andere jaren wordt het bedrag in 2023 geïndexeerd, op de manier zoals omschreven in de cao 2018-2023. Het bedrag wordt in het voorjaar van 2023 vastgesteld.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.