22 mei 2023

Schoolbesturen lanceren advies voor versterking van de basisvaardigheden

Kwaliteitszorg en toezicht

Wat kunnen schoolbesturen doen om de basisvaardigheden binnen hun schoolorganisatie te versterken? Deze vraag stond centraal binnen de Adviesgroep Basisvaardigheden. Hun bevindingen, adviezen en praktische tools zijn gebundeld in een handreiking voor schoolbesturen. De PO-Raad nodigt haar leden van harte uit om hiermee aan de slag te gaan.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.