7 december 2020

Subsidie voor schoolontwikkeling in het funderend onderwijs

Bekostiging

Het versterken van duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs, dat is het doel van de subsidieregeling Schoolkracht. Het ministerie van OCW stelt hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar. Leraren en schoolleiders kunnen tot 15 januari a.s. een subsidieaanvraag indienen.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel