10 augustus 2021

Tweede ronde Groeifonds

Vernieuwing

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds ziet digitalisering en evidence informed werken als kansrijke thema’s voor een investering door het Groeifonds, maar schreef in haar adviesrapport (april 2021) ook dat de ingediende voorstellen op deze thema’s nog onvoldoende waren onderbouwd of uitgewerkt. Het is nu aan het Ministerie van OCW om voor 31 oktober voorstellen voor de tweede ronde van het Groeifonds in te dienen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat bij het uitwerken van de voorstellen wordt samengewerkt met alle onderwijspartijen en bestaande initiatieven versterkt worden.
Bron: PO Raad
Naar het artikel.