7 juni 2022

Vier scenario’s om je school beter voor te bereiden op corona

Corona

Momenteel is het relatief rustig op het vlak van corona, maar schijn bedriegt. Van scholen wordt gevraagd zich goed voor te bereiden op eventuele volgende golven door het opstellen van goede draaiboeken. Op sectorniveau wordt er gewerkt aan een zogenoemde wendbaarheidsagenda: hoe kunnen we het onderwijs (systemisch) flexibeler maken, zodat het (nog) beter kan inspelen op een crisis zoals bijvoorbeeld een pandemie? Binnenkort komt daar concreet nieuws over naar buiten. De AVS is betrokken bij dit overleg over de Wendbaarheidsagenda en zit hiervoor aan tafel met OCW, de Raden, de bonden en andere betrokkenen (o.a. de kinderopvang). Wat weten we nu al?
Bron: AVS
Naar het artikel.