11 augustus 2020

Wijziging onderzoekskader Inspectie

De wijzigingen in de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs houden verband met nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving van na de met ingang van 1 augustus 2019 gewijzigde onderzoekskaders. Deze wetgeving is in de waarderingskaders primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verwerkt voor zover dat gelet op de invulling van de standaarden wenselijk was. Daarnaast is een aantal technische verbeteringen aangebracht. De wijzigingen ten opzichte van de Onderzoekskaders 2017 (versie 1 augustus 2019) zijn niet toegelicht in dit besluit in verband met het grote aantal wijzigingen, die bovendien grotendeels technisch van aard zijn.
Bron: AVS
Naar het artikel