21 december 2023

Aanvraagperiode voor subsidie brugfunctie start op 8 januari 2024

Bekostiging

Van 8 januari tot en met 16 februari 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen om de brugfunctie op hun school te versterken of uit te breiden. Doel van de subsidie is te zorgen voor meer verbinding met ouders, zodat gezinnen de juiste ondersteuning kunnen krijgen en leerlingen goed kunnen blijven meedoen op school.
Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel.