Bestuurlijk handelen

Een quick scan voor nieuwe regelgeving

Nieuwe wetgeving in het Burgerlijk Wetboek zorgt ervoor dat bestuurders en toezichthouders in de sectorwetgeving van het onderwijs hun eigen regelgeving op schoolniveau op een aantal punten opnieuw moeten bezien. Het gaat hierbij om een controle van de statuten en het bestuurs- en reglement voor de toezichthouders.

Daarnaast hebben de PO- en VO-Raad een nieuwe code goed bestuur vastgesteld. Hoewel onderwijsorganisaties in de sectorwetgeving al veel van de nieuwe wetgeving hebben ingevoerd, is een controle op z’n plaats.  Het gaat om nieuwe wetgeving die met ingang van 1 juli 2021 van kracht is en deze te toetsen aan de “driehoek” van uw governance stukken, de statuten, het bestuursreglement en het regelement voor de toezichthouders.

Een quick scan kan u veel zoekwerk besparen en zorgt ervoor dat u weet hoe de vlag er bij uw organisatie ervoor hangt. Wij, E-Zines (Hans Verboon en Anton Kotte, ervaren bestuurders/toezichthouders in het onderwijs), kunnen u met een quick scan van dienst zijn.

Deze quick scan richt zich in ieder geval op de onderwerpen:

  • Taakstelling van bestuurders en toezichthouders in het belang van de rechtspersoon;
  • Regels ten aanzien van de aansprakelijkheid;
  • Regels omtrent tegenstrijdige belangen;
  • Ontslagregeling voor bestuurders en toezichthouders;
  • Faillissement en het verhalen van schade;
  • De bescherming van onbezoldigde bestuurders en toezichthouders;
  • De code goed bestuur in het PO/VO.

Wij zijn in staat om een dergelijke quick-scan snel door te nemen, te beoordelen en te actualiseren. En niet onbelangrijk, ook betaalbaar.
Met ons maatwerk besparen u veel zoekwerk. Dat biedt u de mogelijkheid die dingen te doen die voorrang hebben en in deze tijd van Covid 19 zijn daar genoeg voorbeelden van.

Wij komen graag bij u langs (als de omstandigheden dat toelaten) of anders maken we gebruik van digitale mogelijkheden.