Communicatie Tools voor het Onderwijs

Communicatie is juist in het basisonderwijs van groot belang. De kwaliteit van de organisatie is op alle niveaus voornamelijk afhankelijk van de kwaliteit van kennis- en informatieoverdracht en instructie.

Dat geldt voor individuele contacten tussen ouders, leerlingen en onderwijsgevenden maar ook voor wat er gebeurt op groeps- of schoolniveau. Dat vertaalt zich in de wijze waarop de organisatie van communicatie wordt gefaciliteerd.

Dit betekent dat al uw communicatiemiddelen eenduidig qua vormgeving dienen te zijn (huisstijl, website, drukwerk etc.). Dit betekent ook dat de informatievoorziening aan het personeel moet worden geprofessionaliseerd in de vorm van digitale magazines of nieuwsbrieven. U kunt dit ook voor andere doelgroepen professioneel opzetten.

E-Zines ontzorgt u hierin. Wij zijn goed in snelle oplevering van creatieve oplossingen:

• Content en copywriting (schrijfkracht)
• Redactiewerk
• Nieuws voor Onderwijspersoneel
• Design
• Online toepassingen

Nieuwsgierig?

Maak een vrijblijvende afspraak met ons. We vertellen u graag meer over onze dienstverlening.

Hier zijn wij goed in

Contact opnemen

Recente cases

Bekijk alle cases