Online personeelsmagazine LOWIE

De Lowys Porquinstichting verenigt meer dan 40 scholen en kinderopvanglocaties; elk met een eigen karakter. Wat hen bindt is de regio, de steun die ze elkaar bieden en bovenal het gemeenschappelijk belang: dat van het kind!

  • Type product: Online publicatie platform

De Opdracht

De samenwerking met Lowys Porquin is ontstaan door een interview met de voorzitter van het College van Bestuur dat we geschreven hebben voor het vakblad voor schoolleiders, BSM.

Het contact is gebleven en nadien zijn we uitgenodigd om de informatievoorziening voor het personeel onder de loep te nemen en te onderzoeken of hierin een verbeterslag gemaakt kon worden.

In ons advies hebben we opgenomen dat een online personeelsmagazine de voorkeur heeft. Deze variant is op mobiel en tablet goed leesbaar, dit is wenselijk omdat het personeel dergelijke informatie vaak thuis of onderweg tot zich neemt via het intranet. Daarnaast hebben we geadviseerd om de content te professionaliseren; door interviews en thema gerelateerde artikelen op te nemen, aangevuld met intern nieuws. Gezien de omvang van de organisatie en de hoeveelheid informatie is besloten om het magazine één keer per maand te laten verschijnen.

Plan van aanpak

Als eerste hebben we samen met Lowys Porquin een redactie gevormd. Samen met de redactieleden vanuit de stichting wordt maandelijks afgestemd wat de inhoud wordt van de eerstvolgende uitgave. Er is voor gekozen om het magazine LOWIE te blijven noemen.

Vervolgens hebben we op basis van de huisstijl een interactief prototype opgemaakt waarin het user interface design is opgenomen en de layout van de diverse secties is afgestemd op de te plaatsen artikelen. Na goedkeuring hebben we het online platform verder ingericht en gereed gemaakt voor online publicatie.

 

Wat doen we:

  • Afnemen en schrijven interviews
  • Leveren content Nieuws voor Onderwijspersoneel
  • Ontwerp en opmaak online magazine
  • Technisch beheer online publicatie platform
  • Maandelijks redactieoverleg

Het resultaat

Lowys Porquin kan met de nieuwe LOWIE op een effectieve manier al haar personeelsleden bereiken en voorzien van relevante informatie. Door de online toepassingen van het publicatie platform is er veel mogelijk; zoals het plaatsen video’s, links en andere interactieve elementen. Uit onderzoek is gebleken dat de LOWIE goed wordt gelezen en een zeer hoog bereik heeft.