Communicatie Toolbox

Communicatie laat je leren!

Communicatie is juist in het (basis)onderwijs de achilleshiel. De kwaliteit van de organisatie is op alle niveaus primair afhankelijk van de kwaliteit van kennis- en informatieoverdracht en instructie. Dat geldt voor individuele contacten tussen ouders, leerlingen en onderwijsgevenden maar ook voor wat er gebeurt op groeps- of schoolniveau. Dat vertaalt zich door in hoe scholen zich onderling met elkaar verstaan en hoe op het niveau van de totale organisatie communicatie wordt georganiseerd en gefaciliteerd.

Communicatiematrix

In een professionele organisatie met optimale communicatieprocessen zijn indicatoren als duidelijkheid, doeltreffendheid, actualiteit en snelheid belangrijke indicatoren. Communicatie moet simpelweg effectief en efficiënt zijn. Dat ligt voor de hand maar in de praktijk is er vaak sprake van een veelkoppig monster. Communicatie gaat over alles en is complex. Een voortdurende exponentiële toename van communicatiemiddelen en mogelijkheden leidt niet per definitie tot verbetering. Het simpelweg aanschaffen en in bedrijf stellen van middelen is niet genoeg. Het gaat om het gebruik in de praktijk. En dan is de ketting zo sterk als de zwakste schakels. Er is dus een zgn. communicatiematrix nodig die recht doet aan de autonomie van het individu en entiteiten als groep en school maar die ook dwingend is over het professioneel communiceren.

Wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen:

 • Samenstellen communicatieplan
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Ontwerp en opmaak van een toolbox met daarin de verschillende communicatiemiddelen en de toepassingen daarvan. De toolbox bevat de uitwerking van de volgende middelen:
  • PowerPoint presentatie sjabloon
  • Word sjabloon voor briefpapier
  • Flyer / folder sjabloon
  • Advertentie sjabloon
  • Indien gewenst, herziening huisstijl
  • Ontwerpen en inrichten socialmedia kanalen