14 januari 2024

Bedragen arbeidsmarkttoelage 2024 bekend!

Bekostiging

Op 6 december gaf de minister een klap op de bedragen van de arbeidsmarkttoelage voor medewerkers op de 15 procent scholen met relatief de meeste kwetsbare leerlingen. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 januari en gaat in met terugwerkende kracht op 1 januari 2024. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier dus over de arbeidsmarkttoelage die in de CAO PO 2023-2024 staat in hoofdstuk 6, artikel 6.10.
Bron: AVS
Naar het artikel.