15 november 2023

Doorrekeningen CPB: “Het primair onderwijs komt er bekaaid af”

Beleid en politiek

Het Centraal Cultureel Planbureau (CPB) heeft dit jaar acht verkiezingsprogramma’s doorgerekend: VVD, D66, GL-PvdA, CDA, CU, Volt, JA21 en SGP. Onder de streep willen de VVD en het CDA bezuinigen op het onderwijs en willen alle andere partijen investeren, waarvan Volt, D66 en GL-PvdA het meest. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd en deze analyse laat zien dat onderwijs bepalend is voor bestaanszekerheid, kansengelijkheid en zowel slachtoffer als de oplossing is voor de tekorten op de arbeidsmarkt.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.