11 december 2023

Grote zorgen over leesvaardigheid van Nederlandse scholieren

Onderwijsinhoud

De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is fors gedaald, dit blijkt uit PISA 2022. Hiermee behoort Nederland tot de laagst scorende landen binnen Europa. Ook de prestaties rondom rekenen zijn ten opzichte van vier jaar geleden gedaald, maar bevinden zich nog boven het OESO-gemiddelde. Naast Nederland is er wereldwijd een dalende trend zichtbaar, mogelijk een effect van de COVID-19 pandemie. Kort samengevat scoren Nederlandse leerlingen hoger dan het gemiddelde van de OESO-landen voor wiskunde, lager voor lezen en ongeveer gelijk voor natuurwetenschap.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.