27 februari 2023

Hulp bij opstellen Integraal Huisvestingsplan

Huisvesting

Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Steeds vaker maken zij hierover afspraken in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Naar verwachting is het vanaf 2025 voor gemeenten verplicht een IHP op te stellen. Om gemeenten en schoolbesturen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad, de VO-raad en VNG de Handreiking Integraal Huisvestingsplan opgesteld.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.