13 juni 2022

Inspectie presenteert factsheet leesvaardigheid

Kwaliteitszorg en toezicht

88% van de leerlingen in het basisonderwijs beheerst minstens het niveau 1F voor lezen aan het einde van groep 8. Voor leerlingen in het laatste leerjaar van het speciaal basisonderwijs beheerst 39% minstens niveau 1F. Dit zijn enkele bevindingen uit de factsheet Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs. De factsheet werd door de Inspectie van het Onderwijs gepresenteerd op een bijeenkomst van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.