9 januari 2023

Inspectie van het Onderwijs versterkt haar toezicht

Kwaliteitszorg en toezicht

De Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren haar toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Ze wil hiermee een impuls geven aan de verhoging van het niveau van basisvaardigheden van de Nederlandse leerlingen. Ze zal sneller ingrijpen bij achterblijvende kwaliteit en het toezicht op schoolniveau uitbreiden.
Bron: Inspectie van het Onderwijs
Naar het artikel.