27 september 2023

Kabinet investeert in brugfunctionarissen op school

Beleid en politiek

Het kabinet investeert per 2024 51,8 miljoen euro per jaar in meer brugfunctionarissen op scholen. Een brugfunctionaris zet zich vanuit school in om de verbinding tussen school, thuis, zorg en ondersteuning te versterken, onafhankelijk van het onderwijsteam. Ook zorgt diegene voor verbinding met organisaties in de wijk die gezinnen kunnen ondersteunen, zoals wijkteams en jeugdzorg.
Bron: PO Raad
Naar het artikel.