24 juli 2023

Nieuwe toekenning uit Nationaal Groeifonds

Bekostiging

Het kabinet stelt vanuit het Nationaal Groeifonds € 635 miljoen beschikbaar voor projecten op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Ook is er hiervoor nog eens bijna € 1 miljard geserveerd. Dit geld is bedoeld voor 5 voorstellen, onder meer gericht op de professionele ontwikkeling van leraren, betere onderwijshuisvesting en verdere digitale transitie in de creatieve industrie. Dat maakten minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Rianne Letschert (voorzitter van de adviescommissie Nationaal Groeifonds) bekend.
Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel.