11 april 2023

Nieuwe versie Kwaliteitskader huisvesting onderwijs met financiële update

Huisvesting

Het in 2022 geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting Funderend onderwijs is voor 2023 bijgewerkt. De financiële paragraaf is hierdoor weer up to date voor schoolbesturen en gemeenten. De financiële paragraaf geeft een actueel inzicht in de stichtingskosten voor een nieuw te bouwen school in het funderend onderwijs. De stijging van kosten ten opzichte van oktober vorig jaar (ca. 4%) is grotendeels het gevolg van de stijgende bouwkosten.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.