6 november 2023

Onderzoek arbeidsmarkttoelage: positief en ongemak

Personeelsbeleid

Het Arbeidsmarktplatform PO presenteerde twee onderzoeken over de impact van de arbeidsmarkttoelage en drijfveren om in het onderwijs te werken. Hoewel onderwijspersoneel -waaronder schoolleiders – overwegend positief is over de toelage is men kritisch op de selectieve toekenning en effecten van deze financiële prikkel.
Bron: AVS
Naar het artikel.