17 juni 2021

Onderzoek naar succesfactoren voor meer mannen voor de klas

Personeelsbeleid

Meesters zijn schaars. En hoewel het aandeel mannelijke instromers in de pabo lijkt te zijn gestegen in de afgelopen jaren, zijn ze nog steeds sterk in de minderheid. Maar wat kunnen opleiders en scholen doen om mannen te binden en te behouden voor het primair onderwijs? In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzoek verricht naar mogelijke succesfactoren.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.