Privacyverklaring

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. OJO Communications is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. 

Copyright

De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen behalve voor privé gebruik niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u ons om toestemming vragen.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

OJO Communications kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OJO Communications, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OJO Communications verstrekt. OJO Communications kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam  – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Waarom OJO Communications gegevens nodig heeft

OJO Communications verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan OJO Communications uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang OJO Communications gegevens bewaart

OJO Communications bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

OJO Communications verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van OJO Communications worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OJO Communications gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

OJO Communications maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van OJO Communications bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OJO Communications te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OJO Communications heeft hier geen invloed op.

OJO Communications heeft Google geen toestemming gegeven om via OJO Communications verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

E-mail en mailinglijsten

OJO Communications verstuurt de e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.  OJO Communications zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

OJO Communications neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OJO Communications maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OJO Communications verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OJO Communications.

Contactgegevens


OJO Communications
Kanaaldijk N.W. 85, 5707LC Helmond

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59585625

Telefoon: 0492-714484
E-mailadres: info@ojo.nu