20 februari 2023

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen verlengd

Bekostiging

De subsidie voor doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen is verlengd. Van 20 februari tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De subsidie is bedoeld voor programma’s voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie of door omgevingsfactoren minder ondersteuning krijgen dan hun klasgenoten.
Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel.