14 maart 2023

Subsidies in het primair onderwijs: vloek of zegen?

Bekostiging

Niet eerder ging er in zo’n korte tijd zoveel geld naar het primair onderwijs. Maar hoe mooi dit ook klinkt, de praktijk toont een weerbarstiger beeld. Een woud aan bestedingsvoorschriften en regels maakt een goede inzet van deze, veelal incidentele, middelen onnodig complex. Reden te meer om te komen tot effectievere vormen van financiering. Aan het woord Reinier Goedhart, beleidsadviseur bekostiging en financiën bij de PO-Raad.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.