26 januari 2024

Toezicht inspectie onder de loep

Kwaliteitszorg en toezicht

De Inspectie van het Onderwijs versterkt de komende jaren haar toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Maar voert de Inspectie haar taak van stimulerend toezicht nog goed uit?  Basisvaardigheden van leerlingen en de sociale veiligheid op de scholen. Ook is een betere balans tussen toezicht op scholen, besturen en het stelsel nodig. Om die balans te verbeteren, versterkt de Inspectie het directe toezicht op scholen. Ze grijpt sneller in bij scholen en besturen waar tekortkomingen zijn.
Bron: AVS
Naar het artikel.