21 januari 2024

Veel herstelopdrachten en resultaten doorstroomtoets mogelijk niet vergelijkbaar

Voortgezet onderwiijs

Vanaf dit schooljaar maken leerlingen uit groep 8 de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. Hierdoor kan het zijn dat de toetsresultaten niet volledig te vergelijken zijn met eerdere jaren. Ook krijgt de nieuwe inspectiestandaard ‘Basisvaardigheden’ (OP0) per 1 augustus het gewicht van een kernstandaard. Dit betekent scholen aan deze standaard moeten voldoen om een voldoende oordeel te krijgen.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.