13 oktober 2023

Vernieuwd model berekening voorziening groot onderhoud gepubliceerd

Huisvesting

Een vernieuwd model voor de berekening voorziening groot onderhoud conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is gepubliceerd. Het model is te vinden in de toolbox Verwerking kosten groot onderhoud in jaarrekening per 2024. Om het model goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk om eerst de toelichting (op het eerste tabblad) goed door te lezen.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.